Bosnalı Sabit Efendi

“Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir.
Mübtela-yı gama sor kim geceler kaç saat”
Sabit(17.yy)
(En uzun gecenin hangisi olduğunu falcılarla, zamanla uğraşanlar ne bilir. Gam çekenlere, dertlilere sor ki geceler kaç saattir.)

21 Aralık gecesini eskiler  en uzun gece anlamına gelen ‘Şebi yelda’ diye tanımlardı. Bu vesile ile Sabit’e ait ölümsüz sözlerle bu gecenin anlamını hatırlatmak istedik.
W. Shakespeare’in ünlü sözleri her yerde bilinir. Sabit’e ait bu beyit W.S. tarafından söylenmiş olsa ‘ To be or not to be’ kadar bilinirdi belki de.
Birkaç gün sonra geceler yavaş yavaş kısalmaya başlayacak ve bu durum geceyle gündüzlerin eşitleneceği 21 Mart’a kadar sürecek.

21. Aralık 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *