Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Kıdemli asistanlık Sınav soruları

1-Şok tipleri nelerdir ?

2-Nörojenik şok ile kardiyojenik şok arasındaki fark nedir  ?

3-Endokrin acillerde karın ağrısı sebepleri nelerdir ?

4-Hipertiroidi ,ketoasidoz,adrenal yetmezlik

5-Derin ven trombüsü nedir ?

6-Pulmoner embolide antikoagülan ilaçlar nelerdir ?

7-Tedavi süresi nedir, doz nedir ?

8-Hiperkoagülabilite nedenleri nelerdir ?

9-Antifosfolipit sendromu tanı kriterleri nelerdir ?

10-Heparin alan hastada trombositepeni ne düşündürür ?

11-HİT sendromunu nasıl yönetilir ?

12-Hipokalemi nedenleri ,diüretik tipleri ,adrenal yetmezlik?

13-Karsinoid sendrom nedir? Bulguları , tanısı ?

14-Inferior MI lı olgu tanı tedavi ?

15-Ekg – AF,VT,VF şoklanabilir ritimleri hangileridir ?

16-AF nasıl tedavi edilir ?

Dr. Ayşenur Çırak

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *