Bir Vasiyet

Torunlarıma ve gençlerimize vasiyetlerim…
9.2.2018

Bu satırları 75 yaşına ulaşmış, yaşlı bir kişi olarak yazıyorum. Çok şükür, bugüne kadar, Cenab-ı Hak (cc) bana layık olduğundan fazlasını lütfetti. Kimseye muhtaç etmedi, boyun eğdirtmedi. O açıdan şahsım adına, hiçbir beklentim kalmamıştır. Ve devamlı olarak şükrediyorum.
Ancak ülkeme ve tüm İslam aleminin mevcut tablosuna baktığımda, çok mutsuzum, üzgünüm. Bu kaos, dejenerasyon, sosyal ve ahlaki çöküntü, her açıdan geri kalmışlık, demokrasiden ve hukuk düzeninden nasipsizlik, cehalet ve sefalet, sömürgecilerin kölesi haline düşmüşlük, vb. yüreğimi kanatıyor. Ve görüyorum ki mevcut yönetimlerden, orta ve ileri yaş gruplarından hayır yoktur. Başarı şansları sıfırdır. Ve tüm görev ve sorumluluk, genç nesillere düşmektedir. Ne yazık ki, mevcut iktidarların hatalı ve kasıtlı politikaları ve bu eğitim düzeni ile genç nesillerin önünü tıkamak istenmektedir. Sallabaş, ufuksuz, kendine güvenmeyen, fikir üretmeyen, kısır kitlelerin üretilmesi, amaçlanmaktadır.
Bu durumda, tüm görev gençlerimize ve ana babalarına düşmektedir. Mevcut yüz kızartıcı tablodan kurtulmanın yolu, şahsi ve ailevi gayretlere dayanmaktadır. Ve ey gençler, ey torunlarım;
1- Lütfen, kendinizi çok iyi yetiştirin. Yıllarınızı, zamanlarınızı lüzumsuz şeylerle israf etmeyiniz. Bol bol okuyunuz, araştırınız. Sağlam bir imana, dürüst bir karaktere, geniş bir kültüre, şükür, sabır, hoşgörü, cömertlik, tevazu, çalışkanlık, üretkenlik, vatan sevgisi, kul ve kamu hakkına saygı, haramlardan uzak durma vb. hasletlere sahip olunuz. Bunun için;
a) Türk ve batı edebiyatının klasiklerini mutlaka okuyunuz. Resim, şiir, müzik, tiyatro, vb. güzel sanatlarla ilgileniniz.
b) Milli tarihimizi ve kültürümüzü, sağlıklı kaynaklardan öğreniniz. Yurdumuzun güzelliklerini ve insanını iyi tanıyınız.
c) Hiçbir zaman ve asla yalan söylemeyiniz. Suça bulaşmayınız. Zira bunlar, mutlaka bir gün ortaya çıkacaktır.
d) Arkadaş konusunda, çok titiz davranınız. Sizi kötülüklere bulaştırabileceklerden hemen uzaklaşınız. Özellikle kumar, alkol, uyuşturucu, sigara vb. kötülüklere hiç bulaşmayınız. (Bunlara başlamak çok kolay, bırakması imkansız denecek derecede zordur.)
e) Aile bağlarınız hep güçlü olsun. Büyüklerinizin birikimini hafife almayınız, tavsiyelerine önem veriniz.
f) Hırs ve hased duygularına, asla mağlup olmayın. Daima aşağıya bakıp şükredin, yukarıya bakıp hased etmeyin. En büyük servetin, şükretmek, güzel ahlaka, sahip olmak, dürüst ve güvenilir sıfatını taşımak olduğuna, inanınız.
g) İradeniz güçlü olsun. Uzak görüşlü ve üretken fikirli olun. Aklınızı ve mantığınızı hiçbir örgüt veya cemaat liderine ipotek etmeyiniz. (Kuran – ı Kerim’de, 700 defa “aklınızı kullanın” talimatı olduğunu unutmayın.)
Hiçbir zaman, dalkavuk olmayın, torpile tenezzül etmeyin. Cenab-ı Hakk’ın (cc) dışında hiçbir iradenin önünde eğilmeyin. Kısa vadede olmasa bile, uzun vadede mutlaka kazançlı çıkacağınıza inanın. Daima, yüce Rabbimize(cc) ve kendinize güvenin. Kimseden ve hiçbir zorluktan korkmayın. Hiçbir baskı ile doğru bildiğinizden ayrılmayın, inançlarınızdan taviz vermeyiniz. Dünyanın geçici olduğunu, ahiretin ebediliğini unutmayın.
h) Her hal ve şartta, ülkemize, halkımıza, hukuk düzenine, demokrasiye, sahip çıkınız. Hiçbir çıkar uğruna, yanlışın yanında yer almayınız.
i) Dinimizi, saçma-sapan ve sapık fetvalardan, şu veya bu zatlardan değil, sağlıklı kaynaklardan öğreniniz. Kuran-ı Kerim mealini, ama hiç olmazsa Türkçesini okuyunuz. Sahih hadisleri öğreniniz, uydurmalardan sakınınız. İman ve ilimin birlikte yürümesi gereğini unutmayınız. Cehaletin İslam tarafından reddedildiğini biliniz.
2- Gençlik dönemini iyi değerlendiriniz
a) Mutlaka bir yabancı dile sahip olun. Mümkünse, ikinci dili de öğrenin
b) Bilgisayarınızı saçma oyunlar için kullanmak yerine, bilgi sahibi olmak ve özellikle iyi bir bilgisayar yazılımcısı olmak için, kullanınız. (Bu size, hayatınız boyunca yarar sağlayabilir.
c) Hangi üniversiteye giderseniz gidin, ayrı bir meslekte kendinizi yetiştirin. Böylece, ille de devleti kapatmak istemezsiniz. (Hasta ve yaşlı refakatçiliği, masörlük, sağır-dilsiz alfabesi, tesisatçılık, boya-badana, elektrikli aletlerin-beyaz eşyanın-bilgisayarın vb. tamiri oymacılık, aşçılık, muhasebe, çiçekçilik, arıcılık, vs. vs.) Bu sayede, kendi işinizi kurma şansınız olur. (Üniversite diploması ille de kravat ve koltuk değildir. Aslolan müteşebbis olabilmektir
d) Genel kültürünüzü genişletin. TV’de saçma programları izleyeceğinize bilgi verenleri izleyiniz. Kozmoloji, kuantum fiziği, nano teknoloji, uzay çalışmaları, genetik, moleküler biyoloji, astronomi, tarım teknolojileri vb. konulardaki gelişmelerden belli ölçüde de olsa, bilgi sahibi olunuz
e) Dünyadaki sömürü düzeni, sağlık, tarım, ilaç vb. alanlardaki ahlaksızlıkları silah, enerji vb. sahalardaki insanlık dışı uygulamaları, iyi öğreniniz. Göreve geldiğinizde de mücadele ediniz.
Rabbim (cc) hepinizin akıbetini hayırlı etsin. Sağlık, uzun ömür ve başarılar lütfetsin. Kötülerden ve kötülüklerden korusun. Fazilet, basiret, feraset ve cesaret versin. Her türlü haramdan, günahtan, kula kul olmaktan (şirk’ten), gurur ve kibirden muhafaza buyursun. İlme ve sağlam bir iradeye sahip kılsın.

Burhan özfatura Eski ANAP izmir belediye başkanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *